EDICE FOTOTORST - TOMKI NĚMEC

Tomki Němec - Limitovaná edice monografie s podpisem autora 

Monografie přináší průřez tvorbou Tomkiho Němce, předního českého dokumentaristy.
Černobílé fotografie zachycují tvorbu od poloviny 80. let 20. století. Publikace obsahuje snímky z normalizačního Československa, mladší práce z počátku 90.let, kdy byl Němec osobním fotografem prezidenta Václava Havla, fotogra
fie z Kuby či novější snímky, zachycující život obyčejných lidí v současném Rumunsku...    

Černobílé dokumentární práce, na nichž je založena Němcova volná tvorba a také tato kniha, vznikají jak v České republice, tak v zahraničí. Téměř vždy je jejich námětem „obyčejný“ člověk ve svých každodenních situacích, které něčím vypovídají o jeho osobním údělu, ale i o dějinách a politice, které na něj doléhají. Charakterickým znakem děl Tomkiho Němce je kompoziční preciznost. /Anotace Josef Chuchma, 2008/

ISBN: 978-80-7215-329-9|Vydáno: 2008|Stran: 144
Brožovaná, česky, anglicky|Formát: 160 x 180 mm|Grafická úprava: Studio Najbrt